Verksamhetsöverlåtelse inom JOAB-koncernen

Verksamhetsöverlåtelse inom JOAB-koncernen

Från och med den 1 april 2018 övergår JOAB Recycling AB:s (556656–4927) verksamhet till JOAB Försäljnings AB (556315–6008). Verksamhetsöverlåtelsen sker i syfte att främst effektivisera de administrativa rutinerna inom JOAB-koncernen.

Verksamhetsöverlåtelsen avser JOAB Recycling AB hela verksamhet avseende utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av sopbilsaggregat. I och med att verksamhetsövergången sker samlas JOAB-koncernens utveckling, produktion, marknadsföring, försäljning och eftermarknad av hydrauliska påbyggnader i JOAB Försäljnings AB.

Har du frågor med anledning av genomförd verksamhetsöverlåtelse är du välkommen att kontakta VD Peter Olsson, Försäljningschef Recycling Johan Backström eller CFO Magnus Berg.

Göteborg, april 2018