Joab Anaconda Micro XL

Micro XL by JOAB är det minsta fordonet i produktpaletten,med vanlig konventionell komprimering av sopor.

Micro XL är avsett för insamling av hushållssopor i de miljöer där det är begränsat utrymme för framkomlighet. Med sin totalhöjd på ca. 2,6 meter och med en bredd på aggregatet på 2 meter tar man sig fram på platser där man normalt sätt inte kan använda en vanlig sopbil.

Micro XL är konstruerat i höghållfast stål, vilket ger en kompakt och solid konstruktion med hög lastkapacitet. Den är även utrustad med integrerad kärllyft som standard, för kärl enligt DIN- standard, och tillverkas i volymen 7 kubik avsett för 7,5 tons chassin.

  • Kontaktformulär