JOAB Anaconda Micro XL

JOAB Anaconda Micro XL

Micro XL är det minsta fordonet i vår produktpalett av sopbilsaggregat, med vanlig konventionell komprimering av sopor.

Micro XL är avsett för insamling av hushållssopor i de miljöer där det är begränsat utrymme för framkomlighet. Med sin totalhöjd på ca. 2,6 meter och med en bredd på aggregatet på 2 meter tar man sig fram på platser där man normalt sätt inte kan använda en vanlig sopbil.

Micro XL är konstruerat i höghållfast stål, vilket ger en kompakt och solid konstruktion med hög lastkapacitet. Den är även utrustad med integrerad kärllyft som standard, för kärl enligt DIN- standard, och tillverkas i volymen 7 kubik avsett för 7,5 tons chassin.

Snabbfakta

  • Låg miljöpåverkan – Anaconda Micro XL kan levereras med elhybridteknik genom batteridrift.
  • Låg ljudnivå – bättre arbetsmiljö för förare och boende i närmiljö.
  • Lägre körkortskrav – Körkortsklass C1 – vid totalvikt på 7,49 ton.
  • Låg egenvikt – ger ökad nyttolast och bättre totalekonomi.
  • Lättmanövrerad- hög framkomlighet.
  • Ergonomisk – ergonomiskt designade och lättåtkomliga manöverdon.
  • Robust – genom användning av höghållfast material.
    JOAB Bas Avtal – få rabatt på reservdelar och koll på dina underhållskostnader.