JOAB Anaconda HD

JOAB Anaconda HD

JOAB Anaconda HD är utvecklat av branschens bästa konstruktörer tillsammans med några av de största renhållningsföretagen i Norden för att tillgodose de krav som användarna ställer på dagens sopbilsaggregat. Anaconda serien är ett sopbilsaggregat med modern design och kreativa lösningar.

JOAB Anaconda HD är avsett för lite tuffare körning och finns i storlek från ca. 12 till över 26 m3. Aggregatet går även att kombinera med olika kranalternativ.
Med Anacondas egenskaper och våra unika produktionsmetoder blir det totala ägandet för dig som kund det mest fördelaktiga alternativet.

 

Snabbfakta

  • Optimerat hydraulsystem – minskad bränsleåtgång genom lastkännande system.
  • Låg ljudnivå – bättre arbetsmiljö för förare och boende i närmiljö.
  • Smörjfria lager som standard – minskade service och underhållskostnader .
  • Låg egenvikt – ger ökad nyttolast och bättre totalekonomi.
  • El- och hydraulik central – skyddad placering med lätt åtkomst.
  • Styrsystem – Canbussystem med visuell felsökning
  • Robust – genom användning av höghållfast material.
  • JOAB Bas Avtal – få rabatt på reservdelar och koll på dina underhållskostnader.