JOAB Anaconda HD

JOAB Anaconda HD är utvecklat av branschens bästa konstruktörer tillsammans med några av de största renhållningsföretagen i Norden för att tillgodose de krav som användarna ställer på dagens sopbilsaggregat.

JOAB är ett sopbilsaggregat med modern design och kreativa lösningar. JOAB Anaconda HD är avsett för lite tuffare körning och finns i storlek från ca. 12 till över 26 kubik. Med Anacondas egenskaper och våra unika produktionsmetoder blir det totala ägandet för dig som kund det mest fördelaktiga alternativet.

  • Kontaktformulär