Hookmaster

Hookmaster är ett nytt koncept som för begreppet lastväxlare in i en ny tidsålder. Unika egenskaper ger Hookmaster en ökad flexibilitet och nya användningsområden som traditionella lastväxlare inte klarar. Den nya tekniken utan slitdelar såsom kedjor eller glidskenor innebär låga underhållskostnader och ökat utnyttjande. JOAB har med Hookmaster ett komplett program med lastväxlare för alla transportbehov.

 • 17-, 20- och 25-tons lyft- och tippkapacitet.
 • Anpassad för 2-, 3- och 4-axlade chassier.
 • Krokhöjden är SMS- och DIN-standard och passar marknadens olika lastbärare.
 • Låg bygghöjd (178 mm)
 • Hookmastern har 55 grader tippvinkel som standard.
 • Högkantsställning (93 grader) och lyft under marknivå finns som tillägg.
 • Vikbar krokpelare ger låg pådragningsvinkel vid t.ex. låg takhöjd samt minskar risken för lastförskjutning vid pådragning.
 • Lyftbygeln har säkerhetsspärr som standard.
 • Ingår i vårt byggnationskoncept FBS som omfattar korrosionsbeständiga produkter (färdiglackerade vid montage). FBS innebär också en kortare ledtid
 • Tilläggsutrustning
 • Kontaktformulär

Tilläggsutrustning

 • Radiostyrning
 • Snabbkörningssystem
 • Kranflaksdubbar
 • Redskapsfäste
 • Slagprovad framstam
 • Hylsor i framstam
 • Spridarlämsutlösning
 • Mekanisk flaklåsning
 • Högkantsställning (93) grader och lyft under marknivå.