HMF Kran 3220-K

HMF KRAN 3220-K

HMF 3220-K är en mångsidig kran, allt från tunga lyft till monteringsarbete. Kranen har en intern slangledning för att skydda mot eventuella externa skador. Detta garanterar enkelt underhåll, lite driftstopp och i slutändan låga ägarkostnader.

MEWP
HMF erbjuder en serie med personskorgar, även kallade MEWP (Mo-bile Elevating Work Platforms), som täcker alla behov och ger maximal säkerhet för medarbetarna. Alla personskorgar från HMF upp-fyller självklart de hårda säkerhetskraven i direktiv EN280.

Jibb
HMF erbjuder olika storlekar av jibbar. Kan levereras med extraventiler för t. ex använda skopa. Det är möjligt att använda vinsch över jibben.

Kompakt inbyggnadsmått
Kompakt inbyggnadsmått innebär mer plats på flaket och bättre ekonomi.

Funktioner

HMF Radiostyrning

HMF:s radiostyrning är en del av ett unikt manövrerings- och säkerhetssystem (TCC – Total Crane Control) som ger kranföraren alla fördelar och möjligheter till radiostyrning av kranfunktioner och väsentliga säkerhetsfunktioner i säkerhetssystemet HMF RCL. Man kan utföra ett flertal åtgärder förutom att manövrera kranen med manöverboxen oberoende av en fast manöverplats.

EVS – stabilitetsövervakningssystem

Det elektroniska stabilitetssäkringssystem EVS (Electronic Vehicle Stability) är ett dynamiskt fordonsstabilitetssystem som oavbrutet övervakar fordonets stabilitet i alla arbetssektorer under krankörning. EVS tar hänsyn till lasten på fordonet, underlagets lutning, fordonets krängning, lastmomentet på kranen och kranens arbetshastighet. EVS kan tillåta ökat arbetsområde för kranen genom att beräkna och utnyttja stabilitetsökande faktorer, till exempel lasten […]

HMF InfoCenter

HMF InfoCenter är ett trådlöst fjärrmanöverdon som visar operatören aktuell last, dynamiskt och statiskt lastmoment, fordonets lutning en mängd andra driftvärden. Om kranen stannar, kan du omedelbart se orsaken och vidta lämpliga åtgärder.

RCL 5300

RCL 5300 säkerhetssystem övervakar kranens belastning och fordonets stabilitet och därmed även kranoperatörens säkerhet.