HMF Kran 3220-K

HMF KRAN 3220-K

HMF 3220-K är en mångsidig kran, allt från tunga lyft till monteringsarbete. Kranen har en intern slangledning för att skydda mot eventuella externa skador. Detta garanterar enkelt underhåll, lite driftstopp och i slutändan låga ägarkostnader.

MEWP
HMF erbjuder en serie med personskorgar, även kallade MEWP (Mo-bile Elevating Work Platforms), som täcker alla behov och ger maximal säkerhet för medarbetarna. Alla personskorgar från HMF upp-fyller självklart de hårda säkerhetskraven i direktiv EN280.

Jibb
HMF erbjuder olika storlekar av jibbar. Kan levereras med extraventiler för t. ex använda skopa. Det är möjligt att använda vinsch över jibben.

Kompakt inbyggnadsmått
Kompakt inbyggnadsmått innebär mer plats på flaket och bättre ekonomi.

Funktioner

HMF Radiostyrning

HMF:s radiostyrning är en del av ett unikt manövrerings- och säkerhetssystem (TCC – Total Crane Control) som ger kranföraren alla fördelar och möjligheter till radiostyrning av kranfunktioner och väsentliga säkerhetsfunktioner i säkerhetssystemet HMF RCL. Man kan utföra ett flertal åtgärder förutom att manövrera kranen med manöverboxen oberoende av en fast manöverplats.

EVS – aktivt stabilitetsövervakningssystem

HMFs patentsökta stabilitetssäkringssystem, EVS, beräknar fordonets aktuella last löpande så att kranen och lastbilen är i perfekt balans. I och med att systemet beräknar lasten på själva flaket som en del av fordonets egenvikt innebär detta att du faktiskt får ett avsevärt större arbetsområde med last på flaket.

HMF INFOCENTER

HMF Infocenter visar kranens drifttillstånd samt stopp- och felorsaker. EVS visas med aktuell stabilitet.

RCL 530

RCL 5300 säkerhetssystem övervakar kranens belastning och fordonets stabilitet och därmed även kranoperatörens säkerhet.