VI FINNS MED DIG HELA VÄGEN

Genom samspel skapar vi lyckade innovationer för transportbranschen

 

Vår flexibla organisation och strävan att samarbeta nära våra användare har gett oss ett starkt varumärke. Det bästa kvittot är det återkommande förtroendet vi får av fåra kunder.

JOAB är ledande inom påbyggnadsbranschen för lastbilar i Norden. Vi utvecklar, tillverkar och säljer liftdumpers, lastväxlare, fastflak med kran, marknadens smartaste skiftessystem Cameleont™ samt sopbilar. JOAB är även exklusiv distributör av HMF kranar i Sverige och Finland. Våra kunder är privata och kommunala återvinningsentreprenörer, åkerier, lastbilstillverkare, lastbilsåterförsäljare samt andra påbyggare. Mer än 50 års erfarenhet inom branschen har gett oss ett stort kunnande i huset.

JOAB är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001 och erbjuder högkvalitativa produkter, teknisk kompetens och service för bästa långsiktiga lösning och investering för våra kunder. Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan. Genom nyligen gjorda investeringar har vi i vår huvudproduktionsanläggning nu helt fossilfri uppvärmning.

I vår produktutveckling arbetar vi med livscykelperspektivet och våra nyligen lanserade liftdumper och lastväxlare ur EcoDrive-serien minskar bränsleåtgången väsentligt. Detta ger minskat koldioxidutsläpp under dess livscykel vid drift med fossila bränslen. Vid eldrift förlängs räckvidden väsentligt tack vare JOAB EcoDrives minskade energiåtgång.

Vår flexibla organisation och strävan att arbeta nära våra användare har gett oss ett starkt varumärke. Det bästa kvittot är det återkommande förtroendet vi får av våra kunder. Verksamheten bedrivs idag i Göteborg, Dals Rostock, Lessebo, Malmö, Jordbro, Täby, Blomstermåla samt Nurmijärvi i Finland. JOAB har sedan starten 1963 kontinuerligt expanderat och vunnit marknadsandelar. Av försäljningen går cirka 40 % på export till framförallt de Nordiska länderna men även till Schweiz, Österrike och de Baltiska länderna.

UPPFÖRANDEKOD & VISSELBLÅSARFUNKTION

JOABs uppförandekod handlar om våra riktlinjer för hur vi bedriver vår verksamhet. Vi på JOAB vill skapa mervärde för våra kunder, leverantörer och medarbetare och samtidigt bidra till en hållbar miljö- och samhällsutveckling.

Läs mer om >> Uppförandekod

JOAB har en visselblåsarfunktion i Trust & Heart. Denna är ett komplement till befintliga kanaler för att meddela missförhållanden och oegentligheter.

Läs mer om >> Visselblåsarfunktion

FINANSIELLA RAPPORTER

JOAB publicerar sin årsredovisning i september. Klicka på länken nedan för att ta del av vår senaste årsredovisning.

Årsredovisning 2021/2022

Årsredovisning 2020/2021

Årsredovisning 2019/2020

Årsredovisning 2018/2019

Årsredovisning 2017/2018

KVALITET OCH MILJÖPOLICY

JOAB skall leverera hydrauliskt styrda lastbilspåbyggnader och utföra service som uppfyller våra kunders krav och förväntningar.

Genom kreativitet och flexibilitet samt ett ständigt förbättringsarbete skall vi skapa en effektiv och serviceinriktad organisation som producerar och levererar konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

Vi skall skydda miljön och uppfylla bindande krav. Vår miljöanpassning skall vara en fortgående process i varje del av verksamheten för att uppnå en bättre miljöprestanda.

I företagets strävan att nå en hållbar utveckling skall förbrukningen av energi, samt koldioxidutsläppen, minskas. Uppkommet verksamhetsavfall skall källsorteras, farligt avfall ska tas omhand på ett korrekt sätt och vi ska arbeta med substitution och utfasning av våra kemikalier.

Vi skall involvera våra leverantörer och andra samarbetspartners i vårt kvalitets- och miljöledningsarbete och genom aktivt samarbete skall vi uppnå ständiga förbättringar.

ISO certifikat >>

HÅLLBARHETSRAPPORT

JOAB vet att ett ansvarsfullt hållbarhetsarbete, där bolaget värnar om miljö och människa, inte bara bidrar till ett mer hållbart samhälle och tryggare medarbetare utan också bidrar till nya affärsmöjligheter, tekniska innovationer, förbättrad arbetsmiljö och bättre ekonomiska förutsättningar.
JOABs verksamhet stödjer FNs 17 globala mål för hållbar utveckling. De fyra mål där JOAB anser sig ha störst möjlighet att påverka är Jämställdhet, Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Bekämpa klimatförändringarna. JOAB arbetar kontinuerligt med att integrera dessa mål i våra övergripande mål, fokusområden och i arbetet med affärsplanen.

Nedan är utdrag från årets årsredovisning:

Hållbarhetsrapport 2021/2022

LEVERANSBESTÄMMELSER

JOAB är medlemmar i Lastfordonsgruppen LFG och tillämpar leveransbestämmelser LFG21.

- Allmänna leveransbestämmelser LFG 21
- Vägledning vid tillämpning av LFG21

HISTORIA

Koncernens grundare Jan Olsson, är en aktiv entreprenör, med sinne för affärer och ett genuint intresse för teknik och samhällsutvecklingen i stort. Året 1963 startade han Motorfirma Jan Olsson utan kapital och högre utbildning i sina föräldrars garage på Hisingen. Denna bilverkstad utgjorde startskottet till den ledande lastbilspåbyggare JOAB är i Norden idag.

Läs mer >>

VERKSAMHETSORTER

JOAB är ledande inom påbyggnadsbranschen för lastbilar i Norden. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför hydrauliskt styrda lastbilspåbyggnader. Vår målsättning är att med hög kvalité, teknisk kompetens och service i fokus skapa effektiva transportlösningar för våra kunder inom främst åkeri- och återvinningsnäringen.

Läs mer >>