Om Joab

Över 60 års erfarenhet inom transportbranschen

JOAB är en ledande aktör inom påbyggnadsbranschen för lastbilar i Norden. Med över 60 års branscherfarenhet har vi byggt upp en djup och omfattande kunskap och fortsätter att investera i innovativ teknik. Våra specialområden inkluderar utveckling, tillverkning, montering och försäljning av högkvalitativa liftdumpers, lastväxlare, sopbilsaggregat, fastfak med kran samt marknadens smartaste skiftessystem. Dessutom är JOAB exklusiv distributör av HMF kranar i Sverige och Finland.

Vi värdesätter våra samarbeten och nära relationer med våra användare, vilket har varit nyckeln till att bygga upp vårt starka varumärke. Det mest betydelsefulla beviset på vår framgång är det förtroende vi kontinuerligt får från våra kunder och samarbetspartners.

Produktutveckling med hållbarhet i fokus

Vi strävar aktivt efter att minska vår miljöpåverkan. I vår huvudproduktionsanläggning har vi nu övergått till helt fossilfri uppvärmning men också investerat i solceller för samtliga monteringsanläggningar, vilket vi ser som ett viktigt steg mot en mer hållbar framtid.

Vår produktutveckling fokuserar på livscykelperspektivet. De nyligen lanserade liftdumpers och lastväxlare från EcoDrive-serien har väsentligt minskad bränsleförbrukning, vilket minskar koldioxidutsläppen över hela livscykeln när de används med fossila bränslen. För eldrift förlängs räckvidden betydligt tack vare JOAB EcoDrives minskade energiförbrukning. Detta är endast några exempel på vårt engagemang för en hållbar framtid inom transportbranschen, där hållbarhet och innovativ teknik har alltid varit hjärtat av vårt arbete.

Vi är stolta över att vara kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Detta återspeglar vårt åtagande för att erbjuda högkvalitativa produkter, teknisk expertis och förstklassig service för att säkerställa de bästa långsiktiga lösningarna och investeringarna för våra kunder.

JOAB finns på flera orter

Idag bedriver vi verksamhet på flera orter; från Göteborg, Dals Rostock, Lessebo, Malmö, Jordbro, Täby, Blomstermåla, Ålem samt i Nurmijärvi och Närpes i Finland. Sedan starten 1963 har JOAB kontinuerligt expanderat och ökat sin marknadsandel. Ungefär 40% av vår försäljning går på export, huvudsakligen till de nordiska länderna, men även till Schweiz, Österrike och de baltiska länderna.

UPPFÖRANDEKOD & VISSELBLÅSARFUNKTION

JOABs uppförandekod handlar om våra riktlinjer för hur vi bedriver vår verksamhet. Vi på JOAB vill skapa mervärde för våra kunder, leverantörer och medarbetare och samtidigt bidra till en hållbar miljö- och samhällsutveckling.

Läs mer om >> Uppförandekod

JOAB har en visselblåsarfunktion i Trust & Heart. Denna är ett komplement till befintliga kanaler för att meddela missförhållanden och oegentligheter.

Läs mer om >> Visselblåsarfunktion

FINANSIELLA RAPPORTER

JOAB publicerar sin årsredovisning i september. Klicka på länken nedan för att ta del av vår senaste årsredovisning.

Årsredovisning 2022/2023

Årsredovisning 2021/2022

Årsredovisning 2020/2021

Årsredovisning 2019/2020

Årsredovisning 2018/2019

KVALITET OCH MILJÖPOLICY

JOAB skall leverera hydrauliskt styrda lastbilspåbyggnader och utföra service som uppfyller våra kunders krav och förväntningar.

Genom kreativitet och flexibilitet samt ett ständigt förbättringsarbete skall vi vara en effektiv och serviceinriktad organisation som producerar och levererar konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

Vi skall skydda miljön och uppfylla bindande krav. Vår miljöanpassning skall vara en fortgående process i varje del av verksamheten för att uppnå en bättre miljöprestanda.

Genom ansvarsfulla inköp av förnyelsebar energi och transporter, samt investeringar i solenergi, strävar vi efter att nå en hållbar utveckling där förbrukning av energi samt koldioxidutsläpp också minskas.

Avfall som uppkommer i verksamheten skall källsorteras, farligt avfall ska tas omhand på ett korrekt sätt och vi ska arbeta med substitution och utfasning av kemikalier med negativ påverkan på människa och miljö.

Vi skall involvera våra leverantörer och andra samarbetspartners i vårt kvalitets- och miljöledningsarbete och genom aktivt samarbete skall vi uppnå ständiga förbättringar.

ISO certifikat >>

HÅLLBARHETSRAPPORT

JOAB vet att ett ansvarsfullt hållbarhetsarbete, där bolaget värnar om miljö och människa, inte bara bidrar till ett mer hållbart samhälle och tryggare medarbetare utan också bidrar till nya affärsmöjligheter, tekniska innovationer, förbättrad arbetsmiljö och bättre ekonomiska förutsättningar.
JOABs verksamhet stödjer FNs 17 globala mål för hållbar utveckling. De fyra mål där JOAB anser sig ha störst möjlighet att påverka är Jämställdhet, Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt Bekämpa klimatförändringarna. JOAB arbetar kontinuerligt med att integrera dessa mål i våra övergripande mål, fokusområden och i arbetet med affärsplanen.

Nedan är utdrag från årets årsredovisning:

Hållbarhetsrapport 2021/2022

LEVERANSBESTÄMMELSER

JOAB är medlemmar i Lastfordonsgruppen LFG och tillämpar leveransbestämmelser LFG21.

- Allmänna leveransbestämmelser LFG 21
- Vägledning vid tillämpning av LFG21

HISTORIA

Koncernens grundare Jan Olsson, är en aktiv entreprenör, med sinne för affärer och ett genuint intresse för teknik och samhällsutvecklingen i stort. Året 1963 startade han Motorfirma Jan Olsson utan kapital och högre utbildning i sina föräldrars garage på Hisingen. Denna bilverkstad utgjorde startskottet till den ledande lastbilspåbyggare JOAB är i Norden idag.

Läs mer >>