JOAB har levererat sopbilsaggregatet till Volvos världspremiär av en helt eldriven lastbil.

Visningen ägde rum på Götaplatsen i Göteborg inför ett uppbåd av journalister från stora delar av världen.

Detta är en milstolpe i ambitionen att förbättra förutsättningarna för kommande generationer.