HMF Kran 340-K

HMF Kran 340-K

En stabil och mångsidig lastare med stor flexibilitet. Kran 340-K finns tillgänglig med upp till tre hydrauliska förlängningar och utrustad med vipparmslänk som ger bra krokhöjd nära kranstommen och ökad lyftkapacitet vid lång räckvidd.

Dessutom finns denna kran i två bredder: 1700 mm med en standardstabilisatorspridning på 3300 mm och 2000 mm med en dubbel stabilisatorspridning på 3900 mm. På detta sätt kan den höga lyftkapaciteten kombineras med ökad fordonsstabilitet. Detta säkerställer ett större arbetsområde med högre lyftkapacitet.

  • En mindre lastare designad med den stora lastarens egenskaper.
  • Pålitlig och robust design.
  • Tillgänglig med fjärrkontroll som tillval.
  • Tillgänglig med 2 extra ventiler till grip och rotator.

Funktioner

Slew Braking Control - SBC

Dämpar svängningsrörelsen vid tvära stopp och ger smidiga rörelser. Detta gör att snabba arbeten som till exempel lastning och lossning kan utföras effektivare. Även belastningen och slitaget på kranens komponenter minskas vilket ger längre livslängd och ett högre andrahandsvärde.

EVS – aktivt stabilitetsövervakningssystem

HMFs patentsökta stabilitetssäkringssystem, EVS, beräknar fordonets aktuella last löpande så att kranen och lastbilen är i perfekt balans. I och med att systemet beräknar lasten på själva flaket som en del av fordonets egenvikt innebär detta att du faktiskt får ett avsevärt större arbetsområde med last på flaket.

HMF Radiostyrning

HMF:s radiostyrning är en del av ett unikt manövrerings- och säkerhetssystem (TCC – Total Crane Control) som ger kranföraren alla fördelar och möjligheter till radiostyrning av kranfunktioner och väsentliga säkerhetsfunktioner i säkerhetssystemet HMF RCL. Man kan utföra ett flertal åtgärder förutom att manövrera kranen med manöverboxen oberoende av en fast manöverplats.

Progressive Crane Control - PCC

Slew Braking Control–bromskontroll av svängrörelse - SBC. Dämpar både mekaniska och hydrauliska svängningar vid plötsliga rörelser så att kranrörelserna blir smidigare, arbetet effektivare och ger mindre slitage.