HMF Kran 340-K

HMF Kran 340-K

En stabil och mångsidig lastare med stor flexibilitet. Kran 340-K finns tillgänglig med upp till tre hydrauliska förlängningar och utrustad med vipparmslänk som ger bra krokhöjd nära kranstommen och ökad lyftkapacitet vid lång räckvidd.

Dessutom finns denna kran i två bredder: 1700 mm med en standardstabilisatorspridning på 3300 mm och 2000 mm med en dubbel stabilisatorspridning på 3900 mm. På detta sätt kan den höga lyftkapaciteten kombineras med ökad fordonsstabilitet. Detta säkerställer ett större arbetsområde med högre lyftkapacitet.

  • En mindre lastare designad med den stora lastarens egenskaper.
  • Pålitlig och robust design.
  • Tillgänglig med fjärrkontroll som tillval.
  • Tillgänglig med 2 extra ventiler till grip och rotator.

Funktioner

Slew Braking Control - SBC

Svängbromssystemet SBC dämpar kranens svängrörelse vid plötsliga stopp, ger mjuk svängrörelse och gör kranen bekväm och effektiv också vid snabbt och intensivt arbete och höga oljeflöden. Arbete med stor andel snabba kran rörelser, till exempel lastning och lossning med timmergrip med långa utligg, går fortare. Slitaget på kranens delar minskar, vilket betyder högre andrahandsvärde.

EVS – stabilitetsövervakningssystem

Det elektroniska stabilitetssäkringssystem EVS (Electronic Vehicle Stability) är ett dynamiskt fordonsstabilitetssystem som oavbrutet övervakar fordonets stabilitet i alla arbetssektorer under krankörning. EVS tar hänsyn till lasten på fordonet, underlagets lutning, fordonets krängning, lastmomentet på kranen och kranens arbetshastighet. EVS kan tillåta ökat arbetsområde för kranen genom att beräkna och utnyttja stabilitetsökande faktorer, till exempel lasten […]

HMF Radiostyrning

HMF:s radiostyrning är en del av ett unikt manövrerings- och säkerhetssystem (TCC – Total Crane Control) som ger kranföraren alla fördelar och möjligheter till radiostyrning av kranfunktioner och väsentliga säkerhetsfunktioner i säkerhetssystemet HMF RCL. Man kan utföra ett flertal åtgärder förutom att manövrera kranen med manöverboxen oberoende av en fast manöverplats.

Progressive Crane Control - PCC

Det progressiva kranmanöversystemet PCC dämpar både mekaniska och hydrauliska svängningar som kan uppstå vid snabba och plötsliga manöverspaksrörelser. Detta gör kranrörelserna mjukare, effektivare och minskar slitaget på kranen.