HMF Kran 1120-K

HMF KRAN 1120-K

HMF Kran 1120-K är tillverkad av höghållfast stål och har därför en särskilt låg egenvikt. Kranen finns med fast eller variabel flödespump och upp till 5 hydrauliska förlängningar. Den kan dessutom utrustas med HMFs stabilitetssäkringssystem EVS, som beräknar fordonets aktuella last löpande så att kranen och lastbilen är i perfekt balans.

Allsidiga stödbenslösningar

Kranens stödben ger fordonet stabilitet under användningen. Man kan välja mellan fast monterade till stödbensutdraget (alltid nedåt), uppsvängbara 180 grader manuellt, med gasfjäder eller hydrauliskt. Stödbensutdragen kan väljas manuellt utdragbara eller hydrauliskt utkörbara för mindre kranar samt enbart hydrauliskt utkörbara på de större. Radiostyrning av stödbenen via kranens manöverdon är också möjligt.12-, 14- och 18-tons lyftkapacitet.

HMF radiostyrning
HMF:s radiostyrning är en del av ett unikt manövrerings- och säkerhetssystem (TCC – Total Crane Control), som ger kranföraren alla fördelar och möjligheter till radiostyrning av kranfunktioner och säkerhetsfunktioner i säkerhetssystemet HMF RCL. Man kan utföra ett flertal åtgärder förutom att manövrera kranen med manöverboxen oberoende av en fast manöverplats.

EVS – aktivt stabilitetsövervakningssystem
HMF:s patentsökta stabilitetssäkringssystem, EVS, beräknar fordonets aktuella last löpande så att kranen och lastbilen är i perfekt balans. I och med att EVS systemet beräknar lasten på själva flaket som en del av fordonets egenvikt innebär detta att du faktiskt får ett avsevärt större arbetsområde med last på flaket.

Funktioner

EVS – stabilitetsövervakningssystem

Det elektroniska stabilitetssäkringssystem EVS (Electronic Vehicle Stability) är ett dynamiskt fordonsstabilitetssystem som oavbrutet övervakar fordonets stabilitet i alla arbetssektorer under krankörning. EVS tar hänsyn till lasten på fordonet, underlagets lutning, fordonets krängning, lastmomentet på kranen och kranens arbetshastighet. EVS kan tillåta ökat arbetsområde för kranen genom att beräkna och utnyttja stabilitetsökande faktorer, till exempel lasten […]

Extraventiler med variation

En känd och normal slangdragning till kranspetsen är att en eller två extraventiler förs i robusta slangkorgar längs arm-systemet. Om det ställs ytterligare krav på effektivt skydd av slangarna kan en eller två extraventiler föras i invändiga slangrullar och de ligger då mycket väl skyddade. Vid räckvidder på över 6 hydrauliska utskott eller gott och […]

HMF Radiostyrning

HMF:s radiostyrning är en del av ett unikt manövrerings- och säkerhetssystem (TCC – Total Crane Control) som ger kranföraren alla fördelar och möjligheter till radiostyrning av kranfunktioner och väsentliga säkerhetsfunktioner i säkerhetssystemet HMF RCL. Man kan utföra ett flertal åtgärder förutom att manövrera kranen med manöverboxen oberoende av en fast manöverplats.