HMF 1120-K

Allsidiga stödbenslösningar

  • Kranens stödben ger fordonet stabilitet under användningen. Man kan välja mellan fast monterade till stödbensutdraget (alltid nedåt), uppsvängbara 180 grader manuellt, med gasfjäder eller hydrauliskt. Stödbensutdragen kan väljas manuellt utdragbara eller hydraulikst utkörbara för mindre kranar samt enbart hydrauliskt utkörbara på de större. Radiostyrning av stödbenen via kranens manöverdon är också möjligt.

HMF radiostyrning

  • HMF:s radiostyrning är en del av ett unikt manövrerings- och säkerhetssystem (TCC – Total Crane Control), som ger kranföraren alla fördelar och möjligheter till radiostyrning av kranfunktioner och säkerhetsfunktioner i säkerhetssystemet HMF RCL. Man kan utföra ett flertal åtgärder förutom att manövrera kranen med manöverboxen oberoende av en fast manöverplats.

EVS – aktivt stabilitetsövervakningssystem

  • HMF:s patentsökta stabilitetssäkringssystem, EVS, beräknar fordonets aktuella last löpande så att kranen och lastbilen är i perfekt balans. I och med att EVS systemet beräknar lasten på själva flaket som en del av fordonets egenvikt innebär detta att du faktiskt får ett avsevärt större arbetsområde med last på flaket.

Extraventiler med variation

  • En känd och normal slangdragning till kranspetsen är att en eller två extraventiler förs i robusta slangkorgar längs arm-systemet. Om det ställs ytterligare krav på effektivt skydd av slangarna kan en eller två extraventiler föras i invändiga slangrullar och de ligger då mycket väl skyddade. Vid räckvidder på över 6 hydrauliska utskott eller gott och väl 17 m förs en eller två extraventiler i utvändiga, lättgående och effektiva slangrullar.
  • Kontaktformulär