HMF Kran 1320-K

HMF KRAN 1320-K

Test och stryk
En HMF-kran släpps inte ut från fabriken förrän den har testats om och om igen. Alla kranserier hamnar på testbänken där kranarna belastas upp till minst 125 % av deras nominella prestationsförmåga i alla positioner. Inte bara en gång utan 145 000 gånger! Kranen genomgår dessutom dynamiska test där vi testar alla komponenters hållbarhet.

Allsidiga stödbenslösningar
Kranens stödben ska ge stabilitet men de måste vara lätta att hantera och de får inte ta för mycket plats när de inte används. Därför går det att välja fritt mellan fasta stödben, 180° manuellt uppsvängbara stödben med gasfjädrar eller 180° hydrauliskt helt uppsvängbara stödben. Det går att välja utdragsbom till hydrauliskt utskjutbar eller manuellt utskjutbar även till den avancerade stabilitetsövervakningen EVS.

HMF radiostyrning
HMF:s radiostyrning är en del av ett unikt manövrerings- och säkerhetssystem (TCC – Total Crane Control) som ger kranföraren alla fördelar och möjligheter till radiostyrning av kranfunktioner och väsentliga säkerhetsfunktioner i säkerhetssystemet HMF RCL. Man kan utföra ett flertal åtgärder förutom att manövrera kranen med manöverboxen oberoende av en fast manöverplats.

EVS – aktivt stabilitetsövervakningssystem
HMF:s patentsökta stabilitetssäkringssystem, EVS, beräknar fordonets aktuella last löpande så att kranen och lastbilen är i perfekt balans. I och med att systemet beräknar lasten på själva flaket som en del av fordonets egenvikt innebär detta att du faktiskt får ett avsevärt större arbetsområde med last på flaket – detta tillåts nämligen av EVS.

Funktioner

HMF Radiostyrning

HMF:s radiostyrning är en del av ett unikt manövrerings- och säkerhetssystem (TCC – Total Crane Control) som ger kranföraren alla fördelar och möjligheter till radiostyrning av kranfunktioner och väsentliga säkerhetsfunktioner i säkerhetssystemet HMF RCL. Man kan utföra ett flertal åtgärder förutom att manövrera kranen med manöverboxen oberoende av en fast manöverplats.

EVS – stabilitetsövervakningssystem

Det elektroniska stabilitetssäkringssystem EVS (Electronic Vehicle Stability) är ett dynamiskt fordonsstabilitetssystem som oavbrutet övervakar fordonets stabilitet i alla arbetssektorer under krankörning. EVS tar hänsyn till lasten på fordonet, underlagets lutning, fordonets krängning, lastmomentet på kranen och kranens arbetshastighet. EVS kan tillåta ökat arbetsområde för kranen genom att beräkna och utnyttja stabilitetsökande faktorer, till exempel lasten […]

Allsidiga stödbenslösningar

Kranens stödben ska ge stabilitet men de måste vara lätta att hantera och de får inte ta för mycket plats när de inte används. Därför går det att välja fritt mellan fasta stödben, 180° manuellt uppsvängbara stödben med gasfjädrar eller 180° hydrauliskt helt uppsvängbara stödben. Det går att välja utdragsbom till hydrauliskt utskjutbar eller manuellt […]