HMF Kran 9520-K

HMF KRAN 9520-K

9520K-kranen är den största kranen i vårt produktsortiment och har all styrka och räckvidd du behöver. Förutom att den är mycket kraftfull, kommer kranen med ett brett utbud av alternativ och minimala ägandekostnader. För att minska ägandekostnaderna är kranen utformad för att vara servicevänlig och den rena designen med intern slangdragning gör att färre delar utsätts och skyddar därmed mot yttre skador.

MEWP
HMF erbjuder en serie med personskorgar, även kallade MEWP (Mo-bile Elevating Work Platforms), som täcker alla behov och ger maximal säkerhet för medarbetarna. Alla personskorgar från HMF upp-fyller självklart de hårda säkerhetskraven i direktiv EN280.

Jibb
Starka och optimerede fly-jib-lösningar (K-armsystemet). HMF erbjuder olika storlekar av jibbar. Kan levereras med extraventiler för t. ex användning av skopa. Det är även möjligt att använda vinsch över jibben.

Kompakt inbyggnadsmått
Kompakt inbyggnadsmått innebär mer plats på flaket och bättre ekonomi.

Funktioner

Slew Braking Control - SBC

Dämpar svängningsrörelsen vid tvära stopp och ger smidiga rörelser. Detta gör att snabba arbeten som till exempel lastning och lossning kan utföras effektivare. Även belastningen och slitaget på kranens komponenter minskas vilket ger längre livslängd och ett högre andrahandsvärde.

EVS – aktivt stabilitetsövervakningssystem

HMFs patentsökta stabilitetssäkringssystem, EVS, beräknar fordonets aktuella last löpande så att kranen och lastbilen är i perfekt balans. I och med att systemet beräknar lasten på själva flaket som en del av fordonets egenvikt innebär detta att du faktiskt får ett avsevärt större arbetsområde med last på flaket.

HMF Radiostyrning

HMF:s radiostyrning är en del av ett unikt manövrerings- och säkerhetssystem (TCC – Total Crane Control) som ger kranföraren alla fördelar och möjligheter till radiostyrning av kranfunktioner och väsentliga säkerhetsfunktioner i säkerhetssystemet HMF RCL. Man kan utföra ett flertal åtgärder förutom att manövrera kranen med manöverboxen oberoende av en fast manöverplats.

Progressive Crane Control - PCC

Slew Braking Control–bromskontroll av svängrörelse - SBC. Dämpar både mekaniska och hydrauliska svängningar vid plötsliga rörelser så att kranrörelserna blir smidigare, arbetet effektivare och ger mindre slitage.