HMF 9520-K

Denna kran är konstruerad med det robusta K-armsystemet som är speciellt designat för arbete med fly-jib för krävande förhållande i kombination med f.eks. 3,2 t spil. Kranen har även en mycket bra lyftkapacitet i förhållande till egenvikten. Med stabil drift och hög hastighet är den dessutom utvecklad men nya och användarvänliga Powerfunktioner.

MEWP

  • HMF erbjuder en serie med personskorgar, även kallade MEWP (Mo-bile Elevating Work Platforms), som täcker alla behov och ger maximal säkerhet för medarbetarna. Alla personskorgar från HMF upp-fyller självklart de hårda säkerhetskraven i direktiv EN280.

Jibb

  • Starka och optimerede fly-jib-lösningar (K-armsystemet). HMF erbjuder olika storlekar av jibbar. Kan levereras med extraventiler för t. ex användning av skopa. Det är även möjligt att använda vinsch över jibben.

Kompakt inbyggnadsmått

  • Kranklassens kortaste inbyggnadsmått (K-armsystemet), för mer plats på flaket och bättre ekonomi.
  • EVS Safety System
  • Kontaktformulär

EVS Safety System