HMF Kran 1620K-RCS

HMF KRAN 1620K-RCS

Denna kran är speciellt utvecklad och konstruerad för att lösa många olika lyftuppgifter och har en av marknadens bästa lyftkapacitet i förhållande till vikten. I all utveckling fokuserar HMF på säkerheten. Kranarna har därför försetts med ett integrerat säkerhetssystem som samspelar med användaren och aktiveras när det är nödvändigt. Kranen levereras med upp till 6 hydrauliska utskjut och 15° övervinkling mellan lyftarm och vipparm, vilket ger stor flexibilitet vid krävande uppgifter i trånga utrymmen bl.a. under portar och genom fönster.

PFC (Priority Flow Control)
Styr oljeflödet när driften kräver mer oljeflöde än vad pumpen kan leverera. Detta ger bättre driftsekonomi och jämnare arbetstempo.

Färg och glans år efter år
HMF kompromissar inte med ytbehandlingen. Ytbehandlingen består av HMF:s ZetaCoat förbehandling följd av EQC pulver-lackering vilket säkerställer att rosten inte kan få något fäste. Vi garanterar att du får bästa tänkbara ytkvalitet som inte bleknar eller får svåra rostskador.

HDL hastighetsanpassningssystem
HDL-d är ett elektroniskt system som anpassar kranens hastighet till arbetssituationen automatiskt. Du undviker därmed stora och plötsliga belastningar som kan skada kranen eller påverka fordonets stabilitet på ett ogynnsamt sätt. RCL 5300 övervakar vilka rörelser som måste anpassas.

Funktioner

Slew Braking Control - SBC

Svängbromssystemet SBC dämpar kranens svängrörelse vid plötsliga stopp, ger mjuk svängrörelse och gör kranen bekväm och effektiv också vid snabbt och intensivt arbete och höga oljeflöden. Arbete med stor andel snabba kran rörelser, till exempel lastning och lossning med timmergrip med långa utligg, går fortare. Slitaget på kranens delar minskar, vilket betyder högre andrahandsvärde.

EVS – stabilitetsövervakningssystem

Det elektroniska stabilitetssäkringssystem EVS (Electronic Vehicle Stability) är ett dynamiskt fordonsstabilitetssystem som oavbrutet övervakar fordonets stabilitet i alla arbetssektorer under krankörning. EVS tar hänsyn till lasten på fordonet, underlagets lutning, fordonets krängning, lastmomentet på kranen och kranens arbetshastighet. EVS kan tillåta ökat arbetsområde för kranen genom att beräkna och utnyttja stabilitetsökande faktorer, till exempel lasten […]

HMF Radiostyrning

HMF:s radiostyrning är en del av ett unikt manövrerings- och säkerhetssystem (TCC – Total Crane Control) som ger kranföraren alla fördelar och möjligheter till radiostyrning av kranfunktioner och väsentliga säkerhetsfunktioner i säkerhetssystemet HMF RCL. Man kan utföra ett flertal åtgärder förutom att manövrera kranen med manöverboxen oberoende av en fast manöverplats.

Progressive Crane Control - PCC

Det progressiva kranmanöversystemet PCC dämpar både mekaniska och hydrauliska svängningar som kan uppstå vid snabba och plötsliga manöverspaksrörelser. Detta gör kranrörelserna mjukare, effektivare och minskar slitaget på kranen.