JOAB Anaconda Plusskåp

JOAB Anaconda Plusskåp

JOAB Anaconda Plusskåp är en behållare för insamling av återvinningsmaterial eller bioavfall som monteras mellan hytten och det vanliga sopbilsaggregatet. Skåpet är helt tätt vilket gör det lämpligt för insamling av våta material. Plusskåpet finns i ett antal olika storlekar beroende på typ av körning.

Plusskåpet är utrustat med en vertikalgående lyft, med inlastning på höger sida. Lyften finns i två olika bredder beroende på kärlstorlek. Tömningen av behållaren görs åt vänster och är högtömmande för att underlätta tömning i containers. Manövreringen sker med en joystick från aggregatets utsida men tömningen manövreras från hytten. Plusskåpet med lyften är konstruerat så att chassiutrustning som t ex ljuddämpare och bränsletank kan behålla sin ursprungliga plats.

JOAB Anaconda Plusskåp är med sin låga egenvikt och moderna teknik ett av marknadens smartaste och effektivaste alternativ vid insamling av återvinningsmaterial. När det utvecklades var miljötänkandet, låga drift- och underhållskostnader och användarvänlighet i fokus. Anacondas smarta lösningar gör den till det mest miljövänliga och ekonomiskt fördelaktiga sopbilsaggregat att äga.

Snabbfakta

  • Optimerat hydraulsystem – minskad bränsleåtgång genom lastkännande system.
  • Låg ljudnivå – bättre arbetsmiljö för förare och boende i närmiljö.
  • Smörjfria lager som standard – minskade service- och underhållskostnader .
  • Låg egenvikt – ger ökad nyttolast och bättre totalekonomi.
  • Slangdragning – skyddad montering, enkla att byta.
  • Manöverdon – ergonomiskt designade och lättåtkomliga både från marknivå och från lastkaj.
  • Robust – genom användning av höghållfast material.
  • JOAB Bas Avtal – få rabatt på reservdelar och koll på dina underhållskostnader.