JOAB Anaconda Plusskåp

Plusskåp är en behållare för insamling av återvinningsmaterial eller bioavfall som monteras mellan hytten och det vanliga sopbilsaggregatet. Skåpet är helt tätt vilket gör det lämpligt för insamling av våta material. Plus-skåpet finns i ett antal olika storlekar beroende på typ av körning. Plus-skåpet är utrustat med en vertikalgående lyft, med ilastning på höger sida. Lyften finns i olika bredder beroende på kärlstorlek. Tömningen av behållaren görs åt vänster och är högtömmande för att underlätta tömning i containers. Manövreringen sker med en joystick från aggregatets utsida men tömningen manövreras från hytten. Plus-skåpet med lyften är konstruerat så att chassiutrustning som t ex bränsletank kan behålla sin ursprungliga plats tack vare en smart lösning som inte går
nedanför chassiramen.

JOAB Anaconda plusskåp är med sin låga egenvikt, stora presskraft och moderna teknik ett av marknadens smartaste och effektivaste alternativ vid insamling av återvinningsmaterial.
När den utvecklades var miljötänkandet, låga drift- och underhållskostnader och användarvänlighet i fokus. Anaconda smarta lösningar gör den till det mest miljövänliga och ekonomiskt fördelaktiga sopbilsaggregat att äga.

  • Kontaktformulär