Nyheter

Miljöförbättrande investeringar!

Miljöförbättrande investeringar! JOAB investerar 12 miljoner med miljöförbättrande fokus och minskat oljeberoende. Det rör sig om investeringar i minskade utsläpp såväl som förbättrad luftkvalité och fysisk arbetsmiljö. En helt ny ventilations och värmeanläggning med luftvärmepumpar håller på att installeras i produktionsanläggningen i Dalsland. Genom detta minskas förbrukningen med 50 000 liter olja per år och […]

Läs mer >>