HMF Kran 910K-RCS

HMF Kran 910K-RCS

Fjärrstyrd kran som är anpassad för den krävande användaren. Med mycket hög arbetsbelastning kombinerat med HDL/HD5-lyftkraft och hastighetsanpassningssystem ger denna kran en effektiv lösning på alla typer av lyftuppgifter.

  • Kranens design och kontrollegenskaper ger optimal användning av fordonets lastkapacitet.
  • HMF Power Plus vipparmslänk lyfter med fullt moment med sträckt arm både vid maximal räckvidd och med 15° övervinkling (negativ vipparmsvinkel).
  • Kranen har ett utmärkt kraft/ vikt förhållande.
  • Kranarmen kan köras till (90°) vertikal position.
  • Kranens invändiga slangdragning genom kolumn och stödben ger kranen en kortare längd, en elegant design och maximalt skydd av slangarna.
  • Kranens moderna design och manöversystem ger hög användarvänlighet samt hög lastvikt på fordonet.
  • Manöverventil med hög precision och låg värmebildning gör kranen lättmanövrerad

Funktioner

Slew Braking Control - SBC

Svängbromssystemet SBC dämpar kranens svängrörelse vid plötsliga stopp, ger mjuk svängrörelse och gör kranen bekväm och effektiv också vid snabbt och intensivt arbete och höga oljeflöden. Arbete med stor andel snabba kran rörelser, till exempel lastning och lossning med timmergrip med långa utligg, går fortare. Slitaget på kranens delar minskar, vilket betyder högre andrahandsvärde.

EVS – stabilitetsövervakningssystem

Det elektroniska stabilitetssäkringssystem EVS (Electronic Vehicle Stability) är ett dynamiskt fordonsstabilitetssystem som oavbrutet övervakar fordonets stabilitet i alla arbetssektorer under krankörning. EVS tar hänsyn till lasten på fordonet, underlagets lutning, fordonets krängning, lastmomentet på kranen och kranens arbetshastighet. EVS kan tillåta ökat arbetsområde för kranen genom att beräkna och utnyttja stabilitetsökande faktorer, till exempel lasten […]

HMF Radiostyrning

HMF:s radiostyrning är en del av ett unikt manövrerings- och säkerhetssystem (TCC – Total Crane Control) som ger kranföraren alla fördelar och möjligheter till radiostyrning av kranfunktioner och väsentliga säkerhetsfunktioner i säkerhetssystemet HMF RCL. Man kan utföra ett flertal åtgärder förutom att manövrera kranen med manöverboxen oberoende av en fast manöverplats.

Progressive Crane Control - PCC

Det progressiva kranmanöversystemet PCC dämpar både mekaniska och hydrauliska svängningar som kan uppstå vid snabba och plötsliga manöverspaksrörelser. Detta gör kranrörelserna mjukare, effektivare och minskar slitaget på kranen.