HMF Kran 910K-RCS

HMF Kran 910K-RCS

Fjärrstyrd kran som är anpassad för den krävande användaren. Med mycket hög arbetsbelastning kombinerat med HDL/HD5-lyftkraft och hastighetsanpassningssystem ger denna kran en effektiv lösning på alla typer av lyftuppgifter.

  • Kranens design och kontrollegenskaper ger optimal användning av fordonets lastkapacitet.
  • HMF Power Plus vipparmslänk lyfter med fullt moment med sträckt arm både vid maximal räckvidd och med 15° övervinkling (negativ vipparmsvinkel).
  • Kranen har ett utmärkt kraft/ vikt förhållande.
  • Kranarmen kan köras till (90°) vertikal position.
  • Kranens invändiga slangdragning genom kolumn och stödben ger kranen en kortare längd, en elegant design och maximalt skydd av slangarna.
  • Kranens moderna design och manöversystem ger hög användarvänlighet samt hög lastvikt på fordonet.
  • Manöverventil med hög precision och låg värmebildning gör kranen lättmanövrerad

Funktioner

Slew Braking Control - SBC

Dämpar svängningsrörelsen vid tvära stopp och ger smidiga rörelser. Detta gör att snabba arbeten som till exempel lastning och lossning kan utföras effektivare. Även belastningen och slitaget på kranens komponenter minskas vilket ger längre livslängd och ett högre andrahandsvärde.

EVS – aktivt stabilitetsövervakningssystem

HMFs patentsökta stabilitetssäkringssystem, EVS, beräknar fordonets aktuella last löpande så att kranen och lastbilen är i perfekt balans. I och med att systemet beräknar lasten på själva flaket som en del av fordonets egenvikt innebär detta att du faktiskt får ett avsevärt större arbetsområde med last på flaket.

HMF Radiostyrning

HMF:s radiostyrning är en del av ett unikt manövrerings- och säkerhetssystem (TCC – Total Crane Control) som ger kranföraren alla fördelar och möjligheter till radiostyrning av kranfunktioner och väsentliga säkerhetsfunktioner i säkerhetssystemet HMF RCL. Man kan utföra ett flertal åtgärder förutom att manövrera kranen med manöverboxen oberoende av en fast manöverplats.

Progressive Crane Control - PCC

Slew Braking Control–bromskontroll av svängrörelse - SBC. Dämpar både mekaniska och hydrauliska svängningar vid plötsliga rörelser så att kranrörelserna blir smidigare, arbetet effektivare och ger mindre slitage.