Miljöförbättrande investeringar!

Miljöförbättrande investeringar!

JOAB investerar 12 miljoner med miljöförbättrande fokus och minskat oljeberoende. Det rör sig om investeringar i minskade utsläpp såväl som förbättrad luftkvalité och fysisk arbetsmiljö. En helt ny ventilations och värmeanläggning med luftvärmepumpar håller på att installeras i produktionsanläggningen i Dalsland. Genom detta minskas förbrukningen med 50 000 liter olja per år och det kommer framöver inte att användas någon olja för uppvärmning av JOABs verksamhet på orten. Förutom de minskade utsläppen så förbättras luftkvalitén väsentligt i produktionslokalen. Helt nya kontorslokaler har dessutom nyligen invigts.

Investeringar har också gjorts på övriga orter med tillbyggda kontorslokaler, ny reception och nya kundmottagning i Göteborg.
Verksamheten i Lessebo har fått nya personalutrymmen och ny kundmottagning samt ny fasadbeklädnad.