JOAB Anaconda Twin

JOAB Anaconda Twin

JOAB Anaconda Twin är ett sopbilsaggregat med modern design och kreativa lösningar. Modellen har ett baklastande 2-kammaraggregat avsett för insamling av hushållssopor, återvinningsmaterial eller bioavfall.

Den finns i storlek från ca 10 upp till 22m3. Med två separata bakluckor och en delad behållare blandas inte material mellan de olika facken. Genom sin låga egenvikt, stora presskraft och sin moderna teknik är detta ett av marknadens smartaste och effektivaste alternativ vid insamling av återvinningsmaterial, oavsett om det är små, stora eller delade kärl.

När den utvecklades var miljötänkandet, låga drift- och underhållskostnader och användarvänlighet i fokus. Anaconda Twins smarta lösningar gör den till det mest miljövänliga och ekonomiskt fördelaktiga sopbilsaggregat att äga. JOAB Anaconda är sopbilsaggregatet för dig som värnar om medarbetare och deras arbetsmiljö, bryr dig om boende i närområdet och den globala miljöpåverkan men samtidigt kräver ett modernt och kostnadseffektivt fordon av högsta kvalitet.

Snabbfakta

  • Optimerat hydraulsystem – minskad bränsleåtgång genom lastkännande system.
  • Låg ljudnivå – bättre arbetsmiljö för förare och boende i närmiljö.
  • Smörjfria lager som standard – minskade service och underhållskostnader .
  • Låg egenvikt – ger ökad nyttolast och bättre totalekonomi.
  • El- och hydraulik central – skyddad placering med lätt åtkomst.
  • Styrsystem – Canbussystem med visuell felsökning
  • Robust – genom användning av höghållfast material.
  • JOAB Bas Avtal – få rabatt på reservdelar och koll på dina underhållskostnader.