JOAB Anaconda Twin

Anaconda Twin är ett svensktillverkat sopbilsaggregat med modern design och kreativa lösningar. Modell Twin är JOABs baklastande 2-kammaraggregat, avsett förinsamling av hushållssopor, återvinningsmaterial eller bioavfall. Den finns i storlek från ca 10 upp till 22 kubik. Med två separata bakluckor och en delad behållare blandasinte material mellan de olika facken. Genom sin låga egenvikt, stora presskraft och sin moderna teknik är detta ett av marknadens smartaste och effektivaste alternativvid insamling av återvinningsmaterial, oavsett om det är små, stora eller delade kärl. När den utvecklades var miljötänkandet, låga drift- och underhållskostnader och användarvänlighet i fokus. Anaconda Twins smarta lösningar gör den till det mest miljövänliga och ekonomiskt fördelaktiga sopbilsaggregat att äga.
JOAB Anaconda är sopbilsaggregatet för dig som värnar om medarbetare och deras arbetsmiljö, bryr dig om boende i närområdet och den globala miljöpåverkan men samtidigt kräver ett modernt och kostnadseffektivt fordon av högsta kvalitet.

  • Kontaktformulär