Leverans till Swedavia

Leverans till Swedavia

JOAB har levererat 7st lastväxlare till Swedavia som skall sopa, salta & snöröja flygplatser runt om i landet.

De är utrustade med avancerad hydraulik och styrning för att få en optimal fördelning av saltet.

 

Läs mer i pressmeddelande från Volvo.