JOAB investerar i hållbar energi 

JOAB investerar i hållbar energi 

JOAB har sedan en tid tillbaka beslutat att investerar 9 miljoner i solcellsanläggningar på bolagets fastigheter.
Detta är en del i företagets hållbarhetssatsning som innefattar flera olika aktiviteter.

Vi vill investera i en hållbar framtid och har i våra miljömål gjort klart att JOAB ska minska energianvändningen och minimera vår klimatpåverkan.
Som ett steg i detta installerar vi nu bland annat solceller på flertalet av våra anläggningar.
” – säger Peter Olsson, vd på JOAB.

Nu har arbetet påbörjats och samtliga installationer beräknas vara klara och driftsatta i slutet av 2022.