JOAB Sidlastare med delade kärl

JOAB SIDLASTARE MED DELADE KÄRL

I takt med att kraven på fastighetsnära insamling ökar behöver leverantörerna av fordon allt mer anpassa sig för att kunna tillgodose alla behov.
Genom att samarbeta tätt med våra kunder kan vi skräddarsy hållbara, effektiva och lönsamma lösningar anpassade direkt efter kundens behov.

Ett sådant exempel är vår sidlastare anpassad för delade kär med ”butterfly” lock där man dessutom vill kunna väga varje fraktion, var och en för sig.
Att kunna väga två olika fraktioner i samma kärl har inte tidigare varit möjligt.

JOAB har löst detta genom att man tömmer en fraktion i taget och väger mellan tömningarna. Vid första tömningen håller en arm emot det ena locket så att endast en fraktion töms, därefter kan nästa fraktion tömmas.
Med hjälp av totalt tre vägningar (fullt kärl, kärl med en fraktion tömd, tomt kärl) får man ut respektive fraktions vikt.

Vad framtiden har för utmaningar kan vi bara sia om, men vi vet att det kommer att bli många spännande projekt framöver, nära och tätt ihop med våra kunder.

Se filmen nedan som LAVAB m.fl har tagit fram med just JOABs sidlastare.