Full fart hos JOAB!

Full fart hos JOAB!

JOAB har rejält fart i verksamheten och orderingången är tillbaka på de höga nivåer som var före Corona. Produktionstakten har ökats med över 30% sedan årsskiftet.
Glädjande är att försäljningen av påbyggnader till helt eldrivna lastbilar tagit fart och vi har sålt både lastväxlare, sopbilar, liftdumper och kranar med fastflak till el lastbilar.

Detta ligger helt i linje med vårt hållbarhetsarbete”, säger Peter Olsson, VD på JOAB.

Det händer även mycket på JOAB och det investeras inom många olika områden. Man har bl.a. investerat flera miljoner i en teststation i produktionsanläggningen i Dalsland.
Här kommer lastväxlarna att kunna provköras innan de levereras vilket gör att man kan säkerställa hundraprocentig funktionalitet innan lastväxlarna når monteringsverkstäderna.

Man investerar även stort i serviceanläggningen i Malmö. Det gäller kontor, omklädning, matsal och kundmottagningen i Malmö som genomgår en total ombyggnad.
Investeringen är på flera miljoner och lyfter hela arbetsmiljön och skapar förutsättningar till en fortsatt expansion.

Man har infört kvällsskift på flera av serviceanläggningarna till stor glädje för kunderna som efterfrågat detta en tid.

Vi får mycket positiv feedback från våra kunder på att vi satsar och utvecklas. Med vår ekonomiska styrka kan vi fortsätta att investera för våra kunder och vår framtid.
Detta gör oss väl förberedda inför kommande utmaningar som vi ser framemot att ta oss an
”. - avslutar Peter Olsson.