Eldriven Volvo FMX med JOAB L24 EcoDrive

Leverans av eldriven lastväxlare för tung anläggnings transport

JOAB har levererat lastväxlaren till en eldriven Volvo anläggningsbil med Swerock som slutkund. Lastbilen är en helt eldriven Volvo FMX med JOAB L24 EcoDrive lastväxlare.

Den skall testas i känsliga stadsnära miljöer och större infrastrukturprojekt, för att möta de växande kraven på mindre buller och utsläpp. JOABs EcoDrive lastväxlare är perfekt för eldrivna fordon då den förbrukar väsentligt mindre energi än traditionella lastväxlare. Detta gör att man får längre räckvidd på fordonet då mindre energi behövs för att manövrera lastväxlaren.