JOAB Returpackbil

JOAB Returpack är utvecklad för att hantera insamling av PET-flaskor och aluminium- burkar inom det svenska Returpack systemet. Med sin specialdesignade lyft kan den hantera Returpack:s insamlingskärl på ett effektivt sätt både från marknivå och från lastkaj. Den patenterade lyften gör att tömningen blir spillfri och att de olika fraktionerna inte sammanblandas med varandra. JOAB Returpack finns i storlek från ca. 12 till över 23 kubik.

JOAB Returpack är som standard utrustade med dubbla, ergonomiska placerade, manöverlådor för körning från mark och kajläge, samkörning av lyftarna från båda sidor, automatisk start av arbetscykel efter tömning av kärl samt förval av mark eller kajläge från hytt. Den specialdesignade
lyften ger även möjlighet att tömma kärl även vid låg takhöjd, då det inte krävs något extra utrymme ovanför aggregatet oavsett om tömning sker från mark eller kaj.

  • Kontaktformulär