HMF 1920K-RCS

En allsidig kran som passar den krävande användaren. HMF 1920 -RCS har en av marknadens bästa lyftkapacitet i förhållande till vikten.

Levereras med upp till 6 hydrauliska utskjut och 15° övervinkling mellan lyftarm och vipparm, vilket ger stor flexibilitet vid krävande uppgifter där platsen är trång till exempel under portar och genom fönster.

I all utveckling fokuserar HMF på säkerheten. Kranarna har därför försetts med ett integrerat säkerhetssystem som samspelar med användaren och endast aktiveras när det är nödvändigt.

Det dubbla länkarmssystemet ger mycket precis och jämn rörelse i hela arbetsområdet och är särskilt lämpligt för långa räckvidder och lyft på höjden med krävande utrustning som fly-jibs och winch.

SBC (Slew Braking Control–bromskontroll av svängrörelse)

 • Dämpar svängningsrörelsen vid tvära stopp och ger smidig svängningsrörelse. Detta gör att snabba arbeten som till exempel lastning och lossning kan utföras smidigare. Även belastningen och slitaget på kranens komponenter minskas vilket ger längre livslängd och ett högre andrahandsvärde.

PCC (Progressive Crane Control)

 • Dämpar både mekaniska och hydrauliska svängningar vid plötsliga rörelser så att kranrörelserna blir smidigare, arbetet effektivare och ger mindre slitage.

PFC (Priority  Flow Control)

 • Styr oljeflödet när driften kräver mer oljeflöde än vad pumpen kan leverera. Detta ger bättre driftekonomi och jämnare arbetstempo.
 • Oljekylare är standard på alla våra kranar så att kranen kan användas vid hög hastighet under lång tid, utan att oljan överhettas.
 • Kranbommen har en ny design och stommen är förstärkt för optimal styrka. Även kranens huvudkomponenter har ny design och ger mer styrka utan att egenvikten förändras.
 • Mellanklassprogrammet är designat med minsta möjliga inbyggnadslängd, för mesta möjliga nyttolast.
 • För bästa hållbarhet och styrka är armsystemet tillverkat i ultrahöghållfast stål.
 • Mellanklassprogrammets nya fly-jibs är specialanpassade till kranarna för att ge ytterligare kapacitet vid lyft i höga positioner  .

HMF radiostyrning

 • HMF:s radiostyrning är en del av ett unikt manövrerings- och säkerhetssystem (TCC – Total Crane Control) som ger kran-föraren alla fördelar och möjligheter till radiostyrning av kran-funktioner och väsentliga säkerhetsfunktioner i säkerhetssystemet HMF RCL. Man kan utföra ett flertal åtgärder förutom att manövrera kranen med manöverboxen oberoende av en fast manöverplats.

Extraventiler med variation

 • En känd och normal slangdragning till kranspetsen är att en eller två extraventiler förs i robusta slangbackar längs armsystemet. Som alternativ kan slangarna till slang o rörsatsen dras via slangvindor och invändigt i armsystemet. Detta ger ännu bättre inbyggnadsmått samt högre skydd av slangarna.  Vid räckvidder på över 6 hydrauliska utskott eller gott och väl 17 m dras slang och rörsatsen i utvändiga, lättgående och effektiva slangrullar.

EVS – aktivt stabilitetsövervakningssystem

 • HMF:s patentsökta stabilitetssäkringssystem, EVS, beräknar fordonets aktuella last löpande så att kranen och lastbilen är i perfekt balans. I och med att systemet beräknar lasten på själva flaket som en del av fordonets egenvikt innebär detta att du faktiskt får ett avsevärt större arbetsområde med last på flaket.

Allsidiga stödbenslösningar

 • Kranens stödben ska ge stabilitet men de måste vara lätta att hantera och de får inte ta för mycket plats när de inte används. Därför går det att välja fritt mellan fasta stödben, 180° manuellt uppsvängbara stödben med gasfjädrar eller 180° hydrauliskt uppsvängbara stödben. Det går att välja utdragsbom som hydrauliskt utskjutbar eller som manuellt utskjutbar även i kombination med den avancerade stabilitetsövervakningen EVS.

 

 • EVS Safety System
 • Kontaktformulär

EVS Safety System