HMF 1520-K

HMF radiostyrning

  • HMF:s radiostyrning är en del av ett unikt manövrerings- och säkerhetssystem (TCC – Total Crane Control) som ger kran-föraren alla fördelar och möjligheter till radiostyrning av kran- funktioner och väsentliga säkerhetsfunktioner i säkerhets-systemet HMF RCL. Man kan utföra ett flertal åtgärder förutom att manövrera kranen med manöverboxen oberoende av en fast manöverplats.

EVS – aktivt stabilitetsövervakningssystem

  • HMF:s patentsökta stabilitetssäkringssystem, EVS, beräknar fordonets aktuella last löpande så att kranen och lastbilen är i perfekt balans. I och med att systemet beräknar lasten på själva flaket som en del av fordonets egenvikt innebär detta att du faktiskt får ett avsevärt större arbetsområde med last på flaket – detta tillåts nämligen av EVS.

Färg och glans år efter år

  • HMF kompromissar inte med ytbehandlingen. Ytbehandlingen består av HMF:s ZetaCoat förbehandling följd av EQC pulver-lackering vilket säkerställer att rosten inte kan få något fäste. Vi garanterar att du får bästa tänkbara ytkvalitet som inte bleknar eller får svåra rostskador.

HDL hastighedstilpasningssystem

  • HDL-d är ett elektroniskt system som anpassar kranens hastig-het till arbetssituationen automatiskt. Du undviker således stora och plötsliga belastningar som kan skada kranen eller påverka fordonets stabilitet på ett ogynnsamt sätt. RCL 5300 övervakar vilka rörelser som måste anpassas.
  • Kontaktformulär