HMF 1620K-RCS

Denna kran är speciellt utvecklad och konstruerad för att lösa många olika lyftuppgifter och har en av marknadens bästa lyftkapacitet i förhållande till vikten.

I all utveckling fokuserar HMF på säkerheten. Kranarna har därför försetts med ett integrerat säkerhetssystem som samspelar med användaren och aktiveras när det är nödvändigt.

Kranen levereras med upp till 6 hydrauliska utskjut och 15° övervinkling mellan lyftarm och vipparm, vilket ger stor flexibilitet vid krävande uppgifter i trånga utrymmen bl.a. under portar och genom fönster.

SBC (Slew Braking Control–bromskontroll av svängrörelse)

  • Dämpar svängningsrörelsen vid tvära stopp och ger smidiga rörelser. Detta gör att snabba arbeten som till exempel lastning och lossning kan utföras effektivare. Även belastningen och slitaget på kranens komponenter minskas vilket ger längre livslängd och ett högre andrahandsvärde.

PCC (Progressive Crane Control)

  • Dämpar både mekaniska och hydrauliska svängningar vid plötsliga rörelser så att kranrörelserna blir smidigare, arbetet effektivare och ger mindre slitage.

PFC (Priority Flow Control)

  • Styr oljeflödet när driften kräver mer oljeflöde än vad pumpen kan leverera. Detta ger bättre driftekonomi och jämnare arbetstempo.

HMF radiostyrning

  • HMF:s radiostyrning är en del av ett unikt manövrerings- och säkerhetssystem (TCC – Total Crane Control) som ger kranföraren alla fördelar och möjligheter till radiostyrning av kranfunktioner och väsentliga säkerhetsfunktioner i säkerhetssystemet HMF RCL. Man kan utföra ett flertal åtgärder förutom att manövrera kranen med manöverboxen oberoende av en fast manöverplats.

EVS – aktivt stabilitetsövervakningssystem

  • HMFs patentsökta stabilitetssäkringssystem, EVS, beräknar fordonets aktuella last löpande så att kranen och lastbilen är i perfekt balans. I och med att systemet beräknar lasten på själva flaket som en del av fordonets egenvikt innebär detta att du faktiskt får ett avsevärt större arbetsområde med last på flaket.

Färg och glans år efter år

  • HMF kompromissar inte med ytbehandlingen. Ytbehandlingen består av HMF:s ZetaCoat förbehandling följd av EQC pulver-lackering vilket säkerställer att rosten inte kan få något fäste. Vi garanterar att du får bästa tänkbara ytkvalitet som inte bleknar eller får svåra rostskador.

HDL hastighetsanpassningssystem

  • HDL-d är ett elektroniskt system som anpassar kranens hastighet till arbetssituationen automatiskt. Du undviker därmed stora och plötsliga belastningar som kan skada kranen eller påverka fordonets stabilitet på ett ogynnsamt sätt. RCL 5300 övervakar vilka rörelser som måste anpassas.

 

 

  • Kontaktformulär