FAUN Rotopress - by JOAB

FAUN Rotopress by JOAB

FAUN Rotopress är konstruerat i höghållfast stål, vilket ger en kompakt och solid konstruktion med hög lastkapacitet. Behållaren tillverkas i storlekar mellan 7 och 41 kubikmeter och är avsedda att monteras på 2-, 3- och 4-axliga chassin och trailers. Komprimeringen sker med hjälp av en roterande trumma, urlastning sker på samma sätt med hjälp av trumman.

FAUN Rotopress är tack vare sin unika rotationsprincip en mycket ekonomisk sopbil för insamling av hushållsavfall och motsvarande verksamhetsavfall. Färre rörliga delar betyder mindre underhåll och färre reparationer även vid skiftgång. Ytterligare fördelar som erbjuds av den roterande trumman är enkel och smidig urlastning, helt tät förslutning mellan behållare och baklucka, inga rester och därmed inga illaluktande sopbilar.

Snabbfakta

  • Renlighet – optimerad och skyddad tömning.
  • Låg egenvikt – ger hög nyttolast och optimal axelfördelning.
  • Tillgänglighet – lätt tillgängligt el- och hydraulsystem.
  • Driftssäker – mindre underhåll tack vare färre rörliga delar.
  • Ergonomi – enkel manövrering och en säker arbetsplats.
  • Robust – genom användning av höghållfast material.
  • Säker – hög visibilitet för säker hantering av containers.
  • JOAB Bas Avtal – få rabatt på reservdelar och koll på dina underhållskostnader.