Genom samspel skapar vi lyckade innovationer för transportbranschen