I Täby finns försäljning och service för samtliga JOABs produkter och kranar från HMF. Här finns också en reservdels- och hydraulslangsbutik.


JOAB Försäljnings AB
Mallslingan 17
SE-187 66 Täby

+46 31 70 50 721