JOAB Försäljnings AB
Hjalmars väg 2
SE-464 50 Dals Rostock