Här startades JOAB av Jan Olsson redan 1963. Idag är det navet i verksamheten med våra nybyggda lokaler på Östergärde Industriområde. Här finns montering, service, försäljning, konstruktion samt administration och är idag ca: 85 personer. Totalt omsätter JOAB-gruppen ca: 700 miljoner.


JOAB Försäljnings AB
Östergärde Industriväg 50
SE-417 29 Göteborg

+46 31 70 50 600
info@joab.se