Stödben

Table 10: Stödben
Pos. Ant. Art Nr. Beskrivning
1 1 501407 Axel - Ø40
2 1 Se Table 11 nedan Stödben
3 1 Se Table 11 nedan Stödfot
4 2 3332 Smörjnippel - 1/8"
5 4 3523 Segersäkring - 40
6 1 501276 Axel - Ceax Ø40
7 1 1006057 Stödbenscylinder - 80/63-750
8 2 1596 Bussning
9 1 501593 Rulle
10 1 1015662 Axel
11 1 1000232 Stödbensförlängning

Följande tabell visar delnumren för stödbenen i förhållande till dimensioner.

Table 11: Delnummer för delar i förhållande till Typ/dimensioner
Pos. Mått Art Nr.
2 Standard 501040
Lång 1011607
Rulle - Komplett 501041
3 12 mm 501270
16 mm 1004903