Översikt - Huvudkomponenter

Table 1: Översikt - Huvudkomponenter
Pos. Besrivning
1 Framstam
2 Hävarmscylinder
3 Lyftplatta
4 Vikarmcylinder
5 Häv-och Vikarm
6 Utskjutcylinder
7 Utskjut
8 Stödbenscylinder
9 Stödben
10 Rördragning
11 Elkablage
12 Lastsäkringscylinder
13 Lastsäkring
14 Huvudventil
15 Utrustning Stomme
16 Hydraultank

Obs: Alla delar som visas i denna katalog är inte standard. Många delar är tillval.