Vikarmcylinder

Table 15: Vikarmcylinder
Pos. Ant. VL10-VL14 VL18 Beskrivning
-- 1 Se Table 16 nedan Vikarmscyl. komplett
1 1 1-1006055-3 1-1006056-3 Styrningsblock
2 2 1-4757 1-4757 Bussning
3 1 1-1006055-1 1-1006056-2 Kolvstång
4 2 1-3332 1-3332 Smörjnippel
5 1 1-1258 1-1258 Ledlager
6 2 1-1259-3 1259-3 Segersäkring
7 1 1-1006055-2 1-1006056-2 Kolvblock
8 1 1-1012498 1-1012497 Packningssats

Följande tabell visar delnumren för Vikarmcylindern i förhållande till modell.

Table 16: Delnummer för delar i förhållande till modell
Pos. Modell Art Nr.
-- VL10 - VL14 1006055
VL18 1006056