Översikt - Huvudkomponenter

Table 1: Översikt - Huvudkomponenter
Pos. Besrivning
1 Utskjutsdel
2 Utskjutsdel Cylinder
3 Mellandel
4 Inre bakre del
5 Hjälpram
6 Auxilliary-armarm Cylinder
7 Tipp Cylinder
8 Utskjutsdel - LA Models
9 Krokpelare Cylinder