Lastfordonsgruppen LFG gjorde företagsbesök på JOAB

Lastfordonsgruppen LFG gjorde företagsbesök på JOAB

JOAB tackar medlemmarna i Lastfordonsgruppen LFG för besöket den 4 april på JOABs anläggningar vid Östergärde & Stora Holm i Göteborg. LFGs vårmöte som denna gång var förlagt till Göteborg innehöll intressanta föreläsningar och årsmötesförhandlingar samt ett företagsbesök hos JOAB.

Det var totalt närmare 60 personer som deltog med stort engagemang och erfarenhetsutbyte.