JOABs största sopbilsleverans någonsin!

JOABs största sopbilsleverans någonsin!

JOAB har levererat närmare 50 st sopbilsaggregat till Veireno i Oslo. Bilarna kommer samla in hushållsavfall i hela Oslo som entreprenören Veireno fått kontrakt på.
Det är första gången som en aktör fått kontrakt för samtliga distrikt i Oslo med gemensam uppstart.

Leveransen omfattar flera olika typer av modeller.
12 st av fordonen har elhybriddrivna sopbilsaggregat för bästa miljömässiga prestanda.
4 st är en nyutvecklad modell med kran för tömning av nedgrävda behållare.
De övriga är både två- och tre axliga bilar med både höga aggregat med stor volym men även låga modeller avsedda för garage körning.

”Det har varit stimulerande att arbeta med detta projekt som inneburit tuffa kravställningar och utmaningar. Vi har arbetat nära kunden, tänjt på gränserna och utvecklat idéer tillsammans på ett mycket lyckat sätt”. – säger Tom Sjöstrand, JOABs försäljningschef för sopbilsaggregat.

JOAB har i år sålt fler sopbilsaggregat än någonsin tidigare.