JOAB köper verksamhet i Finland

JOAB köper verksamhet i Finland

JOAB Gruppen har den 18 februari via JOAB Finland Oy tecknat avtal om att förvärva verksamheten i Pro Lift Oy med tillträde 1 april 2019. Förvärvet är en del av tillväxtstrategin för JOAB Gruppen och kompletterar koncernens verksamhet med påbyggnation av främst HMF-kranar samt en utökad servicemarknad i Finland.

Pro Lift Oy med cirka 10 anställda är verksamma i Nurmijärvi cirka 3,5 mil norr om Helsingfors. Verksamheten har de senaste åren omsatt 35–40 miljoner SEK per år. Förvärvet innebär stora möjligheter för JOAB att växa vidare i Finland.

”Vi kompletterar vår nuvarande finska verksamhet med avancerade byggnationer med HMF-kranar. Genom etablering i Helsingforsområdet kommer vi närmare många av våra kunder och förbättrar vår servicemarknad för hela vårt produktprogram som vi tror våra finska kunder kommer att uppskatta”, säger Peter Olsson, VD för JOAB Gruppen.

Pro Lift bygger idag avancerade kundunika byggnationer med stor yrkeskompetens.

Med JOAB som ägare får vi större resurser att växa och utveckla verksamheten. Vi kommer att satsa ännu mer i befintligt segment och komplettera med JOABs övriga produktprogram”, säger Vesa Hiekkanen, grundare av Pro Lift Oy och som kommer kvarstå i verksamheten.

Göteborg den 26 februari 2019
JOAB Gruppen
Peter Olsson, Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Peter Olsson, VD & koncernchef, tel. +46 31 70 50 606