JOAB investerar i Dalslands största solcellspark!

JOAB investerar 12 miljoner i Dalslands största solcellspark!

JOAB har beslutat bygga Dalslands största solcellspark i Dals-Rostock, utanför Mellerud. Solcellsparken byggs i anslutning till JOABs produktionsanläggning och kommer förse hela verksamheten med hållbar energi.

Totala produktionskapaciteten blir över en miljon kWh och är lika mycket som hela årsförbrukningen för JOABs produktionsanläggning inklusive lackeringsanläggningen som Itab driver. Det innebär att JOAB kommer producera lika mycket el med solceller som man förbrukar och tar då ett stort kliv mot en klimatneutral produktionsanläggning.

JOAB har under året även investerat 9 miljoner i solcellsanläggningar på företagets alla fastigheter i Göteborg. I år har JOAB därmed investerat över 20 miljoner i solcells anläggningar.
Detta är en del i företagets hållbarhetssatsning som innefattar flera olika aktiviteter.

Vi vill investera i en hållbar framtid och har i våra miljömål gjort klart att JOAB ska minska energianvändningen och minimera vår klimatpåverkan.
Därför känns det jättestimulerande att göra denna investering och ta ett rejält kliv i att minska våra klimatavtryck. Hoppas detta kan driva på andra företag att också komma loss och ta liknande beslut.
” – säger Peter Olsson, vd på JOAB.

Målet är att samtliga solcells anläggningar skall vara i drift före nästa sommar.

 

Solcellsparken - markområde

Solcellsparken - illustration