Invigning av solcellsparken i Dals Rostock

Solen lyser över JOAB - invigning av vår självförsörjande solcellspark i Dals Rostock

Vi är glada och stolta över att kunna meddela att vår solcellspark i Dals Rostock är officiellt invigd! Detta är ett stort ögonblick för JOAB, då vår produktion är nu självförsörjande på el och bidrar till en grönare framtid.

Parken, som är spridd över en hektar och ligger intill vår produktionsanläggning, producerar över 1 miljon kilowattimmar per år. Genom detta initiativ kommer vi att spara otroliga 500 ton koldioxid årligen. Denna bedrift markerar inte bara vår övergång till självförsörjning på årsbasis, utan är också ett konkret steg i vårt åtagande att minska vår miljöpåverkan och främja hållbar energi.

På den officiella invigningen närvarade lokalpressen samt våra partners från Bergets Energi AB.

Detta är inte bara en framgång för JOAB utan även för vår gemenskap och vår planet och vi ser fram emot att fortsätta vår resa mot en mer hållbar framtid!