Har leverat 60 helbilsgodkända lastbilar till Danmark

Leverans av den 60:e helbilsgodkanda lastbilen till Danmark

Till september näste år träder EU’s förordning om helbilsgodkännande i kraft. DTL Magasinet har besökt svenska JOAB, som tillsammans med Scania har levererat mer än 60 nya helbilsgodkända lastbilar till danska kunder. Om ett år ska formellt alla nya lastbilar, som levereras till Danmark, vara helbilsgodkända. Det betyder en hel eller delvis utfasning av det nuvarande systemet med enkelbilsgodkännande. Den 1 september 2020 träder EU-förordningen 2018/858, också känd som typgodkännandeförordningen i kraft. I skrivande stund är det emellertid osäkert hur förordningen kommer bli implementerad i Danmark.

Helbilsgodkännande är ett äldre begrepp från 1970 och 1993 blev den första personbilen EF-typgodkänd. För det svenska påbyggarföretaget. JOAB är EU-helbilsgodkännande inte heller ett nytt begrepp. JOAB, som har huvudkontor utanför Göteborg och produktionsanläggningar runt om i Sverige, har flera års erfarenhet av godkännanden.

–  JOAB har för länge sedan gjort förarbetet och är ISO-certificerad, genom detta har det de senaste åren varit möjligt att leverera EU-helbilsgodkända påbyggnationer tillsammans med lastbilarna.  Fram tills nu har vi sålt en hel del helbilsgodkända påbyggnationer som alla levererats till Danmark. Det rör sig om mer än 60 nya Scania lastbilar som är påbyggda med JOABs lastväxlare, säger Per Wulf, Senior Technical Adviser hos JOAB.

Text och foto av: Finn Bjerremand