Mekaniska lyfttänger

Mekaniska lyfttänger

Alla mekaniska lyfttänger från BSV är försedda med ett patenterat pallsystem som säkerställer en 100 % automatisk arbetsgång som vi kallar varannan-gångsautomatik. När tången har placerats kring lasten utlöses en spärrhake så att lasten hålls med hjälp av saxarmarna tills lasten har placerats på önskad plats och tången lossas. Processen upprepas med nästa last. ​Tängerna är försedda med en spärranordning som begränsar stängningen till den minsta spännvidden. Tängerna är försedda med utbytbara gummiklossar eller stålkäftar. Många tänger är dessutom försedda med utbytbara bärlager.

​Alla tänger testas genom datorstyrd bänkprovning och levereras med ett godkännandecertifikat. ​Om tängerna ska användas i kranar med lyft i högre höjd gäller särskilda regler för säkring av lyftgodset.

​Tänger för lyft av kantsten och block

BSV blocktång för hantering av lyftgods på upp till 700 kg​. Du kan läsa tekniska specifikationer mm genom att klicka här.

Tänger för lyft av kantsten och stenplattor

Dubbelarmade tänger för hantering av kantsten och stenplattor. Du kan läsa tekniska specifikationer mm genom att klicka här.

Multilyfttång (stenplattor/kantsten)

BSV multijusterbar tång för hantering av betongblock i olika form. Du kan läsa tekniska specifikationer mm genom att klicka här.

 

Specialtänger

BSV RB-tång för hantering av betongrör. Du kan läsa tekniska specifikationer mm genom att klicka här.

 

Specialtänger

BSV-tång för hantering av vägbarriärer.

BSV-tänger för hantering av väggelement av lättbetong.

BSV-tång för hantering av håldäckselement.
Du kan läsa tekniska specifikationer mm genom att klicka här.