Elhydraulik​

Elhydraulik

 

Gripklor

Elhydrauliska gripklor från BSV är utformade för användning inom avfallsförbränningsbranschen vid hantering av avfall, träflis och liknande material. Standardsortimentets gripklor finns i storlekar mellan 325 och 15 000 liter. De här griparna har 5, 6 eller 7 armar beroende på gripens volym och vilket material som ska hanteras. De finns i öppna, halvöppna och stängda modeller.

På standardmodeller finns det en ventil som säkerställer att gripen öppnas och stängs snabbt och friktionsfritt.

Du kan läsa tekniska specifikationer mm genom att klicka här.

 

Gripskopa

Elektrohydrauliska gripskopor från BSV är mångsidiga och testade, och har tagits fram för hantering av massamaterial på huvudsakligen fjärrvärme- och förbränningsanläggningar. Vi säljer två typer av gripskopor med 2 respektive 4 cylindrar. Skopans storlek varierar mellan 400 och 6 000 liter. Griparna kännetecknas av låg egenvikt, låg tyngdpunkt och låg inbyggnadshöjd.

De elhydrauliska komponenterna är skyddade och enkelt åtkomliga via gripens huvudkonsol. Som alternativ till traditionella, stängda skopor erbjuder vi även andra armar och andra modeller i enlighet med kundens krav. Du kan läsa tekniska specifikationer mm genom att klicka här.

 

Hantering av halmbalar

BSV erbjuder halmtänger för hantering av enskilda balar eller halmok för lossning av många balar på en gång.
Du kan läsa mer genom att klicka här.