Årsredovisning 2020/2021

Välkommen att ta del av vår Årsredovisning 2020/2021

Ur årsredovisningen "Vi har avslutat ett väldigt speciellt år där den befarade konjunkturkraschen förbyttes till en konjunkturuppgång av sällan skådat slag. Det gällde att agera snabbt i omställningen och hantera alla de utmaningar det medförde. Vi gick in i pandemin med starka finanser vilket skapade förutsättningar för att tänka långsiktigt."

Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Läs mer i vår årsredovisning 2020/2021.