Här startades JOAB av Jan Olsson redan 1963. Idag är det navet i verksamheten med våra nybyggda lokaler på Östergärde Industriområde. Här finns montering, service, försäljning, konstruktion samt administration och är idag ca: 85 personer. Totalt omsätter JOAB-gruppen ca: 700 miljoner.