JOAB är ett ledande företag inom påbyggnadsbranschen för lastbilar och har cirka 300 anställda. Vi utvecklar, tillverkar och säljer liftdumpers, lastväxlare, fastflak med kran, marknadens smartaste skiftessystem Cameleont™ samt sopbilar. JOAB är även exklusiv distributör av HMF kranar i Sverige och Finland.

Våra kunder är privata och kommunala återvinningsentreprenörer, åkerier, lastbilstillverkare, lastbilsåterförsäljare samt andra påbyggare. Mer än 50 års erfarenhet inom branschen ger ett stort kunnande i huset.

JOAB är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001 och erbjuder högkvalitativa produkter, teknisk kompetens och service för bästa långsiktiga lösning och investering för våra kunder.

Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan. Genom nyligen gjorda investeringar har vi i vår huvudproduktionsanläggning nu helt fossilfri uppvärmning.

I vår produktutveckling arbetar vi med livscykelperspektivet och våra nyligen lanserade lastväxlare ur EcoDrive-serien minskar bränsleåtgången väsentligt. Detta ger minskat koldioxidutsläpp under dess livscykel vid drift med fossila bränslen. Vid eldrift förlängs räckvidden väsentligt tack vare JOAB EcoDrives minskade energiåtgång.

Vår flexibla organisation och strävan att arbeta nära våra användare har gett oss ett starkt varumärke. Det bästa kvittot är det återkommande förtroendet vi får av våra kunder. Verksamheten bedrivs idag i Göteborg, Dals Rostock, Lessebo, Jordbro och Täby i Stockholm, Blomstermåla i Mönsterås kommun samt Nurmijärvi i Finland. JOAB har sedan starten 1963 kontinuerligt expanderat och vunnit marknadsandelar.

Omsättningen för JOAB uppgår till cirka 930 miljoner. Av försäljningen går cirka 40 % på export till framförallt de Nordiska länderna men även till Schweiz, Österrike och de Baltiska länderna.