JOAB skall leverera hydrauliskt styrda lastbilspåbyggnader och utföra service som uppfyller våra kunders krav och förväntningar.

Genom kreativitet och flexibilitet samt ett ständigt förbättringsarbete skall vi skapa en effektiv och serviceinriktad organisation som producerar konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

Vi skall följa och leva upp till gällande miljölagstiftning och andra tillämpliga krav. Vår miljöanpassning skall vara en fortgående process i varje del av verksamheten och leda till kontinuerliga förbättringar.

I företagets strävan att nå en hållbar utveckling skall förbrukningen av energi och råvaror minskas per tillverkad enhet samt uppkommet avfall källsorteras.

Vi skall involvera våra leverantörer och andra samarbetspartners i vårt kvalitets- och miljöledningsarbete och genom aktivt samarbete skall vi uppnå ständiga förbättringar.

Ladda hem cert 2015 som PDF